Marihuana medyczna w Czechach

Napisane przez Michaela Koliha z grupy ARROWS, przetłumaczone przez Zuzannę Hołdys.

 

Rząd czeski zatwierdził nowelizację ustawy o substancjach uzależniających. Nowelizacja ta zasadniczo zmieni sposób autoryzacji uprawy marihuany medycznej w Czechach.

 

W chwili obecnej prawo dopuszcza uprawę marihuany medycznej pod warunkiem spełnienia przez te podmioty kilku wymogów prawnych, jednakże Państwowy Instytut Kontroli Leków również musi ogłosić przetarg i wybrać producenta marihuany medycznej w ilości określonej w przetargu. Z tego powodu w Czechach jest jak dotąd tylko jeden producent marihuany medycznej, a inna penetracja rynku była prawie niemożliwa, pomimo rosnącego popytu, który został zaspokojony importem.

 

Proponowana nowelizacja umożliwi zarówno osobom fizycznym, jak i firmom produkcję marihuany medycznej pod warunkiem spełnienia wymogów prawnych.

 

Nawet po zatwierdzeniu nowelizacji przez parlament produkcja marihuany medycznej nadal byłaby działalnością ściśle regulowaną, ponieważ producenci musieliby uzyskać certyfikat dobrej praktyki produkcyjnej oraz licencję na produkcję marihuany medycznej, obie wydane przez Państwowy Instytut ds. kontrola narkotyków, a także zezwolenie na postępowanie ze środkami odurzającymi, wydane przez Ministerstwo Zdrowia.

 

Przed uzyskaniem koncesji producent musi zapewnić m.in. w pełni wyposażoną, gotową do produkcji uprawę oraz jej zabezpieczenie. Państwowy Instytut Kontroli Leków ma do 120 dni na podjęcie decyzji o wydaniu zezwolenia.

 

Mimo surowych przepisów producenci mogliby sprzedawać marihuanę medyczną dystrybutorom, a nawet eksportować za granicę, co w tej chwili jest zabronione. Oczekuje się, że nowelizacja wejdzie w życie w lipcu 2021 r.

 

ARROWS advisory group

Michael Koliha

associate
T: +420 770 115 013
E: koliha@arws.cz

Udostępnij to